Nieuws:

Hoe vaak per jaar wordt er vergaderd?

Een keer per jaar wordt er een Algemene Leden Vergadering uitgeschreven. Daarnaast kan er door de leden, zoals bepaald in de reglementen van de VvE, een verzoek worden gedaan om een extra vergadering uit te schrijven.