Welkom bij Klein VvE beheer
Prettig wonen zonder zorgen
Administratief en Financieel beheer
Technisch beheer en Onderhoud

Veelgestelde vragen

Hieronder een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord niet in dit overzicht dan kunt u deze ook online aan ons doorgeven.

 

Formulieren:

Schade formulier

Huurdersverklaring

ZZ Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden

ZZ Preventietips Rookmelders

ZZ Preventietips December

ZZ Preventietips Kamerverhuur

 

Ben ik verplicht mijn servicekosten te betalen?

Ja, u bent van rechtswege lid van de VvE en daardoor wettelijk verplicht uw servicebijdragen iedere maand te betalen.

Hoe vaak per jaar wordt er vergaderd?

Een keer per jaar wordt er een Algemene Leden Vergadering uitgeschreven. Daarnaast kan er door de leden, zoals bepaald in de reglementen van de VvE, een verzoek worden gedaan om een extra vergadering uit te schrijven.

Ik kan niet op de vergadering komen. Mag ik iemand anders sturen?

Ja, dat mag. Bij de uitnodiging van de vergadering is een volmacht bijgevoegd. Met deze volmacht kunt u een andere persoon machtigen om in uw plaats op de vergadering te verschijnen. Deze persoon dient de door u getekende volmacht naar de vergadering mee te nemen als bewijs dat u deze persoon gemachtigd heeft.

Wij adviseren u om de gemachtigde te informeren over uw stemadvies.

Is een Huishoudelijk Reglement bindend?

Ja, alle regels die in een Huishoudelijk Reglement vernoemd staan en door de vergadering zijn vastgesteld zijn wettelijk. Het Huishoudelijk Reglement mag echter niet in strijd zijn met de splitsingsakte en of wet- en regelgeving. Leden en gebruikers kunnen dus gedwongen worden zich aan de regels te houden.

Is het mogelijk mijn lidmaatschap op te zeggen?

Nee, dit kan niet. Iedere eigenaar is van rechtswege automatisch lid. Uw lidmaatschap komt te vervallen bij verkoop van uw appartement.

Moet ik het melden als ik mijn huis ga verkopen?

Indien uw appartement gebruik maakt van centrale verwarming is het handig dit tijdig te melden bij de beheerder zodat tijdig de meterstanden worden opgenomen / vastgesteld. Daarnaast kan het zijn dat u uw appartementsrecht waaronder bijvoorbeeld ook een parkeerplaats of een garage eerst aan de overige eigenaren te koop moet aanbieden. Dit kunt u terugvinden in de splitsingsakte van de VvE.

Als uw appartementsrecht is verkocht zal de notaris dit melden bij het beheer/bestuur. De notaris doet dan navraag over de hoogte van het reservefonds en het aandeel daarin, de servicekosten van het appartementsrecht en of er achterstanden in betaling zijn.

Waar kan een VvE zich naast een opstal en WA verzekering nog meer voor verzekeren?

De VvE kan er voor kiezen om een bestuursaansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandverzekering, een glasverzekering en een ongevallenverzekering afsluiten.

Waar moet een VvE zich voor verzekeren?

De VvE is verplicht een opstalverzekerng en een WA-verzekering af te sluiten.

Wanneer word ik lid van een Vereniging van Eigenaars?

Op het moment dat u een appartementsrecht koopt, welke onderdeel uitmaakt van een appartementencomplex wordt u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaars. Dit lidmaatschap wordt beëindigd bij verkoop van uw appartement.

Wat is een Vereniging van Eigenaars (VvE)?

Een Vereniging van Eigenaars is een rechtspersoon die als doel heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementengebouw. Bij wet is vastgesteld dat de eigenaars van appartementen binnen een gebouw een Vereniging van Eigenaars vormen.

Wat kan ik doen bij (geluids)overlast?

Ja, alle regels die in een Huishoudelijk Reglement vernoemd staan en door de vergadering zijn vastgesteld zijn wettelijk. Het Huishoudelijk Reglement mag echter niet in strijd zijn met de splitsingsakte en of wet- en regelgeving. Leden en gebruikers kunnen dus gedwongen worden zich aan de regels te houden.

Wat kan ik doen bij (geluids)overlast?

Vaak heeft een overlastgever niet eens door dat hij of zij overlast veroorzaakt. Begin dus altijd met een gesprek. Bij voorkeur niet tijdens of direct na de door u ondervonden overlast. Mocht een gesprek niet effectief blijken neem dan contact op met het bestuur/ Beheer van uw VvE. Samen wordt er dan gekeken naar een mogelijke oplossing.

Wat zijn de taken van een bestuur?

Het bestuur wordt door de leden van de VvE in een Algemene Ledenvergadering benoemd en vertegenwoordigt de VvE. Het bestuur van de VvE mag dan ook beslissingen nemen namens de VvE en is direct betrokken bij beslissingen die de VvE aangaan. De reglementen van de VvE bepalen de bevoegdheden en de samenstelling van het bestuur.


Stond uw vraag er niet bij?
Staat uw vraag of antwoord niet in dit overzicht dan kunt u deze ook online aan ons doorgeven.

Klein VvE Beheer:

  • Grote deskundigheid op het gebied van administratie en techniek
  • Prettig wonen met de zekerheid dat financiën en onderhoud in VvE-verband adequaat worden bijgehouden
  • Betrokken en garant voor een goede samenwerking