Nieuws:

Ik kan niet op de vergadering komen. Mag ik iemand anders sturen?

Ja, dat mag. Bij de uitnodiging van de vergadering is een volmacht bijgevoegd. Met deze volmacht kunt u een andere persoon machtigen om in uw plaats op de vergadering te verschijnen. Deze persoon dient de door u getekende volmacht naar de vergadering mee te nemen als bewijs dat u deze persoon gemachtigd heeft.

Wij adviseren u om de gemachtigde te informeren over uw stemadvies.