Nieuws:

Is een Huishoudelijk Reglement bindend?

Ja, alle regels die in een Huishoudelijk Reglement vernoemd staan en door de vergadering zijn vastgesteld zijn wettelijk. Het Huishoudelijk Reglement mag echter niet in strijd zijn met de splitsingsakte en of wet- en regelgeving. Leden en gebruikers kunnen dus gedwongen worden zich aan de regels te houden.